Služby

radi Vám poslúžime, najlepšie ako sa dá

Tabuľka so zoznamom služieb
Meno Cena Jednotka
Internet 1,16 € /  1 hodina
Hry 0,83 € /  1 hodina
Naša asistencia 0,10 € /  1 minúta
Tlač A4 čiernobiela 0,06 € /  1 strana
Tlač A4 farebná 0,50 € /  1 strana
Tlač A3 čiernobiela 0,12 € /  1 strana
Tlač A3 farebná 1 € /  1 strana
Skenovanie 0,10 € /  1 kus
Napálenie Vami stiahnutých dát 0,17 € /  1 kus
Médium DVD / CD 0,35 € /  1 kus